Nej till monopol på avtalslicenser

Publicerad

Ge inte ensamrätt till en organisation att träffa avtal för att ta in ersättning för användning av upphovsrättsskyddat material. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

I yttrandet till regeringen noterar Konkurrensverket med tillfredsställelse att en översyn avseende avtalslicenser görs och att utredningen föreslår en generell avtalslicensbestämmelse.

Däremot innebär utredningens förslag att endast en organisation på varje område blir behörig att ingå avtal med avtalslicensverkan att den nuvarande situationen där varje upphovsorganisation har en ensam eller dominerande ställning inom sitt geografiska ordningen befästs.

Utredningens förslag innebär i praktiken att möjligheten till konkurrens mellan olika förvaltningsorganisationer elimineras.

Relaterad information