Myndigheter kan utvecklas genom systematiska jämförelser

Publicerad

Konkurrensverket ser positivt på att det införs krav på myndigheter att använda systematiska jämförelser för lärande och utveckling. Det skriver Konkurrensverkets i ett yttrande till Finansdepartementet.

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36)".

För myndigheter är det angeläget att ständigt sträva efter att mäta, utveckla och effektivisera sin verksamhet. För att det systematiska jämförelsearbetet ska vara motiverat är det viktigt att jämförelserna sker på områden som är relevanta för myndigheternas verksamhet.

Det är framförallt när resultatet från jämförelsearbetet blir praktiskt användbart för myndigheterna som det är meningsfullt att lägga ned resurser på systematiskt jämförelsearbete.

Utredningen har identifierat en stor potential att genomföra systematiska jämförelser avseende offentlig upphandling. Konkurrensverket anser att det är viktigt att inte begränsa jämförelserna till staten, utan även inkludera kommuner, landsting och på sikt även upphandlande enheter utanför denna krets. Analyser och nyckeltal bör inte enbart ta upp de statliga myndigheternas intresse i rollen som köpare, utan även om hur man kan skapa en effektiv konkurrens som gynnar konsumenter och skattebetalare.

Senast uppdaterad:

Relaterad information