Mullsjö kommun krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Mullsjö kommun krävs på 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/ böter av Konkurrensverket för en otillåten direktupphandling av städtjänster.

Avtal om utförande av städtjänster skrevs mellan Mullsjö kommun och ett städföretag utan att upphandlingen annonserades och konkurrensutsattes. Det fanns enligt Konkurrensverket inga omständigheter som motiverade undantag från upphandlingslagstiftningen. Det innebär att det är fråga om otillåten direktupphandling. Städföretaget har fakturerat kommunen över tre miljoner kronor utan att kontrakten upphandlats korrekt.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Jönköping med krav att domstolen dömer kommunen att betala 250 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

– När en kommun eller annan myndighet skriver kontrakt utan att först annonsera och konkurrensutsätta affären finns det ingen garanti för att det är den bästa affären som görs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Mullsjö kommun framhåller i brevväxlingen med Konkurrensverket att synnerlig brådska var orsaken till att en regelrätt upphandling inte gjordes. Konkurrensverket menar att de omständigheter som kommunen har åberopat inte utgör synnerlig brådska och att det inte heller i övrigt har framkommit omständigheter som motiverar undantag från skyldigheten att annonsera upphandlingen.

– En myndighet får inte försätta sig själv i brådska genom att av interna skäl inte hinna ta fram ett upphandlingsunderlag i god tid. Godtagande av ett sådant synsätt skulle fullständigt undergräva regelverket och öppna upp för kontraktstilldelningar utan transparens och konkurrensutsättning, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-7001580 eller
076-5421580 Sophia Anderberg, processråd, tfn 08-7001563

Relaterad information