Motverka storföretagens sena betalningar

Publicerad

- Det faktum att storföretag kan betala i tid, men av ekonomiska skäl, avsiktligt väljer att betala för sent, talar för att det finns anledning att öka deras incitament att i högre utsträckning betala i tid, säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren.

En metod för att uppnå en preventiv effekt är att man på EU-nivå ökar kraven på öppenhet om betalningstider i storföretagens externredovisning.

Konkurrensverket anser att frågor om betalningstider är viktiga för att säkerställa en väl fungerande konkurrens på EU:s inre marknad. Enligt Konkurrensverket bör en harmonisering eftersträvas på EU-nivå, snarare än nationella särlösningar.

Däremot stödjer Konkurrensverket förslaget om en nationellt internetbaserad portal för informationsinsatser utformade med hänsyn till de mindre företagens speciella situation.

Relaterad information