Mindre företags möjligheter att delta i statlig inköpssamordning

Publicerad

Konkurrensverket har gjort en undersökning som bland annat tar upp vilka åtgärder som de ramavtalsslutande myndigheterna har vidtagit för att underlätta för små företag att delta i ramavtalsupphandlingar.

Syftet med undersökningen är att få kunskap om statliga ramavtalsupphandlingar. Resultaten kommer att användas vid planeringen av nya studier och analyser.

Relaterad information