Marknadsreglering av fisk missgynnar konsumenter

Publicerad

Skattepengar och EU-regler ska inte användas för att genomföra åtgärder som leder till begränsningar av utbudet och höjda priser på fisk. Det framhåller Konkurrensverket i yttranden till regeringen.

I två yttranden som rör förändringar av EU:s förordningar om fiske och vattenbruk (exempelvis fiskodling) avråder Konkurrensverket bestämt att stöd används i syfte att uppmuntra utbudskontroll och lagring som kan leda till högre priser för konsumenterna. Regeringen ska inom kort ge synpunkter till Europeiska kommissionen på förändringar av förordningarna.

Konkurrensverket är bland annat starkt kritiskt till förslaget att upprätta branschorganisationer som omfattar flera led i förädlingskedjan. Detta särskilt som de ska bidra till att kontrollera utbudet av fiskprodukter på marknaden.

Konkurrensverket avråder starkt att Sverige ställer sig bakom de förslag som kommissionen lagt fram på fiske- och vattenbruksområdet.

Relaterad information