Luleå tekniska universitet krävs på upphandlingsskadeavgift

Publicerad

Konkurrensverket kräver att Luleå tekniska universitet ska betala upphandlingsskadeavgift på 100 000 kronor för otillåtna direktupphandlingar av reklamtjänster.

Luleå tekniska universitet köpte under perioden mars – september 2011 vid sju tillfällen tjänster av en reklambyrå utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling. Värdet på de otillåtna direktupphandlingarna uppgår till cirka 1,1 miljoner kronor. Universitetet har inte angett några omständigheter som kunnat utgöra skäl för att tjänsterna fick köpas utan en föregående offentlig upphandling. Eftersom det är fråga om ett upprepat beteende anser Konkurrensverket att upphandlingsskadeavgiften ska vara högre än i normalfallet. Ansökan om upphandlingsskadeavgift har lämnats in till Förvaltningsrätten i Luleå.

Relaterad information