Litteraturstöd ska vara konkurrensneutralt

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över Litteraturutredningens betänkande "Läsandets kultur" och betonar att stödåtgärder bör utformas så att de inte får negativa konsekvenser för konkurrensen på marknaden.

I kommentarerna till Litteraturutredningens förslag, som bland annat avser stöd till privata aktörer, framför Konkurrensverket synpunkter på hur stöd bör utformas för att minska risken för negativa effekter på marknaden.

Konkurrensverket anser att stöd till företag bör vara begränsat i tid och omfattning samt utvärderas för att säkerställa önskad effekt.

Stödåtgärderna ska vara teknikneutrala och utformade så att de inte hämmar utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Konkurrensverket framhåller även att kriterierna för att få stöd till litterära evenemang bör utformas så att inte formen för verksamheten blir avgörande.

Senast uppdaterad:

Relaterad information