Likartad verksamhet ska behandlas på ett likartat sätt

Publicerad

Konkurrensverket stöder förslaget om att Konsumentverket i likhet med Finansinspektionen ska få möjlighet att förena ett beslut om varning med en straffavgift, vid överträdelse av konsumentkreditlagen.

Enligt Konkurrensverket är det motiverat att Konsumentverket och Finansinspektionen, som delar tillsynsansvaret över att kreditgivare följer konsumentkreditlagen, har likartade sanktionsmöjligheter vid en eventuell överträdelse av konsumentkreditlagen.

Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till regeringen över förslag i promemorian Straffavgift vid bristande kreditprövning.

Relaterad information