Lättare välja bilverkstad

Pressmeddelande

Det har blivit lättare att få service och reparationer på sin bil av andra bilverkstäder än märkesverkstäder. Men mer kan göras för att de fristående verkstäderna ska kunna arbeta på likartade villkor.

En bilägare har i dag möjligheter att själv välja vilken verkstad som ska reparera och serva bilen. Tidigare var det enbart märkesverkstaden som hade tillgång till vissa reservdelar och teknisk information.

– Förändrade regler har lett till förbättringar för konsumenterna, men ännu mer kan göras. De märkesverkstäder som är knutna till tillverkaren gynnas fortfarande framför de fristående verkstäderna. Även om situationen har förbättrats skulle en ytterligare stärkt konkurrens bidra till prispress och kvalitetshöjning hos bilverkstäderna. Det skulle gynna bilägarna, säger Jan-Erik Ljusberg.

För försäljning av bilar och bilreparationer finns särskilda bestämmelser, ett så kallat gruppundantag, som bland annat reglerar att även fristående bilverkstäder ska få nödvändig teknisk information från bilfabrikanter. De ska även få tillgång till reservdelar. En bilåterförsäljare har idag möjlighet att sälja flera olika bilmärken, något som tidigare var mycket svårt. Mot bakgrund av de klagomål som Konkurrensverket har fått in har vi inhämtat information och låtit göra en undersökning av hur reglerna tillämpats.

I rapporten konstaterar Konkurrensverket att fristående verkstäder i stor utsträckning har möjlighet att verka på marknaden för service och reparation eftersom de får tillgång till information och reservdelar. Samtidigt återstår en del problem för de fria verkstäderna. Det gäller till exempel tillgång till teknisk information, särskilt möjligheten att kunna uppdatera viss mjukvara.

Enligt de nuvarande reglerna i gruppundantaget har en bilägare rätt att få en garantireparation utförd av en fristående verkstad utan att det påverkar garantin. En ny företeelse är att tillverkare har börjat ställa krav som innebär att vissa reparationer måste utföras av auktoriserad verkstad för att så kallade ”tilläggsgarantier” ska gälla.

De klagomål som kommit in till Konkurrensverket under senare år har bland annat varit från bilverkstäder som menar att fristående verkstäder får betala mer än märkesverkstäder för att få information, och att de inte får all information de anser sig ha rätt att få. En billeverantör installerade en elektronisk box med inlåst information som bara märkesverkstaden kom åt. Tolkningen av vilken information som ska vara tillgänglig för fristående verkstäder är ett övergripande och återkommande problem, konstateras i rapporten.

Bilgruppundantaget löper ut i maj 2010. Konkurrensverkets rapport Konkurrens och bilverkstäder är ett underlag i arbetet i den pågående översynen av reglerna inom EU och i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller  073-773 15 80
Björn Lidén, avdelningsråd, tfn 08-700 15 21 eller 073-773 15 21

Relaterad information