Lämna synpunkter på utkast till nya föreskrifter inom Konkurrensverkets kommande uppdrag som registermyndighet

Publicerad

Konkurrensverket blir den 1 juli 2020 registermyndighet och har tagit fram förslag på två tillämpningsföreskrifter inom den verksamheten. Föreskrifter om ansökan om registrering av en annonsdatabas och föreskrifter om betalning av avgifter inom registermyndighetens verksamhet.

Konkurrensverkets uppdrag som registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik innebär att vi ska ta emot ansökningar om registrering av annonsdatabaser och pröva om de uppfyller kraven för att registreras. Vi ska också utöva tillsyn över de registrerade annonsdatabaserna. Konkurrensverket ska även hålla annonsdatabasregistret som är ett register över de registrerade annonsdatabaserna. Verksamheten är också avgiftsfinansierad.

Syftet med verkställighetsföreskrifterna om ansökan är att öka transparensen och förutsägbarheten för dem som ska ansöka. Dessutom kan föreskrifterna minska den administrativa bördan för såväl den som söker som Konkurrensverket då behovet av kompletteringar av ansökningar kan minimeras.

Syftet med verkställighetsföreskrifterna om betalning av avgifterna är att säkerställa ett effektivt, säkert och enhetligt sätt för betalningarna av avgifterna.

Välkommen med dina synpunkter på utkasten till föreskrifter och de tillhörande konsekvensbeskrivningarna senast den 15 juni 2020.

Om du har synpunkter skicka dem till registrator@kkv.se och ange gärna i ämnesfältet vilken av de två föreskrifterna synpunkterna avser.

Har du frågor kring någon av remisserna går det bra att kontakta:
Karin Morild, projektledare för genomförandeprojektet, karin.morild@kkv.se eller
Maria Andersson Müller, processråd på Rättsenheten, Maria.AnderssonMuller@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information