Lämna synpunkter på utkast till ny prioritieringspolicy

Publicerad

Konkurrensverket utreder inte alla tips och klagomål som anmäls till oss eller som vi upptäcker genom vår omvärldsbevakning. Urvalet av vilka ärenden som vi utreder görs utifrån en särskild prioriteringspolicy där olika omständigheter viktas mot varandra. Syftet med policyn är att tydliggöra vilka frågor Konkurrensverket prioriterar i tillsynsverksamheten.

Vi har nu arbetat fram ett utkast till ny prioriteringspolicy för tillsynsverksamheten. Innan vi fattar beslut om policyn vill vi nu hämta in synpunkter från våra intressenter. Policyn syftar till att förtydliga hur vi prioriterar bland de problem som kommer till vår kännedom och omfattar både upphandlings- och konkurrenstillsyn.

Välkommen med dina synpunkter senast den 15 april 2016.

Om du har synpunkter på prioriteringspolicyn, skicka dem till:
priopolicy@kkv.se
Ange gärna ”Synpunkter på prioriteringspolicy” i ämnesfältet.

Om du har frågor kring prioriteringspolicyn går det också bra att kontakta:
Hanna Witt, avdelningschef för konkurrenstillsynen,
Ewa Wennberg, avdelningschef för upphandlingstillsynen,

Telefon 08-700 16 00

Senast uppdaterad:

Relaterad information