Lägsta pris avgörande för flest upphandlingar

Pressmeddelande

Det är nu fler offentliga upphandlingar som avgörs på ”lägsta pris” i stället för ”det ekonomiskt mest fördelaktiga” anbudet. Det visar ny statistik från Konkurrensverket.

Efter flera års diskussion, som bland annat gått ut på en kritik av ”lägsta pris” som urvalskriterium vid offentlig upphandling, så visar det sig nu att detta är det vanligaste urvalskriteriet. Tidigare har kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga” anbudet varit vanligare, även om skillnaderna fortfarande är relativt små.

– Detta behöver inte betyda att kvalitet har fått stå tillbaka vid upphandlingar. Det kan faktiskt vara tvärt om: att specifika och hårdare krav på kvalitet har blivit vanligare i upphandlingar, och att det just därför är möjligt att använda ”lägsta pris” som tilldelningskriterium. Detta är ett område som förtjänar djupare diskussion framöver, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

I årets upplaga av Konkurrensverkets rapport ”Siffror och fakta om offentlig upphandling” har vi beräknat en ny och mer rättvisande siffra på det totala värdet av de inköp som omfattas av upphandlingsreglerna. Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgår till omkring 600 miljarder kronor om året. Det motsvarar en femtedel av Sveriges BNP.

– Det är stora summor som varje år används till att köpa välfärd. Därför är det ytterst viktigt att de inköp som görs bygger på en genomtänkt strategi avseende såväl vad som hur inköpen går till och dessutom följer reglerna, säger Dan Sjöblom.

Bland de fakta som framgår av rapporten kan nämnas att de allra flesta upphandlingarna sker inom bygg och anläggningsarbete och att de största leverantörerna är företag i byggbranschen.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Jonathan Lukkarinen, projektledare, tfn 08-700 16 58

Relaterad information