Kustbevakningen gjorde fel vid upphandling

Pressmeddelande

Kustbevakningen gjorde en otillåten direktupphandling när myndigheten köpte in radioutrustning. Det anser Konkurrensverket som nu går till domstol med krav på böter/upphandlingsskadeavgift.

I stället för att göra en konkurrensutsättning med annonsering enligt lagen om offentlig upphandling vände sig Kustbevakningen till fem utvalda återförsäljare. Det innebar att andra potentiella leverantörer inte fick möjlighet att delta och lägga anbud. Kustbevakningen har hävdat att det endast fanns en leverantör av den aktuella utrustningen, och att någon offentlig upphandling därför inte behövde genomföras.

– I detta fall fanns det ett flertal återförsäljare av utrustningen. Då kan man inte hävda att det bara finns en leverantör. Undantaget för tekniska skäl kan inte användas i sådana fall, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

– Kustbevakningen är en stor köpare av varor och tjänster med en budget på runt en miljard årligen vilket medför ett stort ansvar. Att myndigheten tidigare gjort sig skyldigt till liknande överträdelser av lagen om offentlig upphandling är en försvårande omständighet i detta fall, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverkets ansökan med krav på böter/upphandlingsskadeavgift mot Kustbevakningen har lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80 
Daniel Johansson, processråd, tfn 08-700 15 74

Relaterad information