Kritik mot Kils kommun för felaktig upphandling

Pressmeddelande

Kils kommun får kritik från Konkurrensverket för att kommunen inte upphandlat vissa tekniska konsulttjänster. Kommunen har med sitt agerande brutit mot upphandlingslagstiftningen.

Kils kommun har köpt tekniska konsulttjänster för över 900 000 kronor utan att konkurrensutsätta upphandlingen med annonsering. En sådan otillåten direktupphandling är förbjuden, enligt upphandlingslagstiftningen.

I ett beslut riktar nu Konkurrensverket kritik mor Kils kommun.

– Vi ser mycket allvarligt på denna typ av lagöverträdelser. Otillåten direktupphandling är prioriterat i vårt tillsynsarbete, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

På grund av preskriptionstiden som är på ett år kan Konkurrensverket inte vända sig till förvaltningsrätten med krav på att kommunen skulle dömas att betala ut böter/ upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Johansson, biträdande enhetschef, tfn 08-700 15 07

Relaterad information