Krav på upphandlingsböter mot Norrbottens läns landsting

Pressmeddelande

Konkurrensverket vill att Norrbottens läns landsting ska dömas att betala böter/upphandlingsskadeavgift för att de gjort otillåtna direktupphandlingar.

Landstinget har köpt in tjänster för transport av avlidna för över en miljon kronor under år 2015. Det är i det närmaste dubbelt så högt belopp som direktupphandlingsgränsen som vid tillfället var på 505 800 kronor. Därmed är det frågan om otillåten direktupphandling och en överträdelse av upphandlingslagstiftningen.

– Otillåten direktupphandling är prioriterade överträdelser i vårt tillsynsarbete av hur upphandlingsreglerna följs. Offentliga upphandlingar ska annonseras så att fler tänkbara leverantörer har möjlighet att lägga anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Nu vänder sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Luleå med kravet att domstolen ska döma Norrbottens läns landsting till böter/upphandlingsskadeavgift på 80 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59

Relaterad information