Krav på upphandlingsböter för Tillväxtverket

Pressmeddelande

Konkurrensverket vänder sig nu till domstol och kräver att Tillväxtverket ska betala 45 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift eftersom myndigheten gjorde en otillåten direktupphandling av en personalkonferens.

Sedan drygt två år är det möjligt för Konkurrensverket att gå till domstol med krav på böter/upphandlingsskadeavgift för kommuner, landsting och statliga myndigheter som gör otillåtna direktupphandlingar.

Huvudregeln är att alla upphandlingar över cirka 284 000 kronor ska konkurrensutsättas och annonseras så att fler potentiella leverantörer har en möjlighet att lägga anbud. Det gäller inköp under ett år och för varor eller tjänster av samma slag. Intern representation, konferenser och personalfester är inte undantagna från upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket vill gärna framhålla betydelsen av att ha god framförhållning i planeringen och ta höjd för eventuella tillkommande kostnader under året. Lagens möjligheter att teckna ramavtal med ett antal leverantörer kan underlätta den praktiska hanteringen när myndigheten önskar köpa varor eller tjänster.

– I utredningen finns uppgifter om att Tillväxtverket tog kontakter med vissa ramavtalsleverantörer under hösten 2011, men att dessa inte kunde leverera lämplig lokal till det önskade datumet. I det läget finns det inte lagligt utrymme att direkttilldela kontraktet på det sätt som skedde, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har lämnat in en ansökan till Förvaltningsrätten i Stockholm med krav på att Tillväxtverket ska betala 45 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling. Den otillåtna direktupphandlingen gäller en konferens med lunch och middag för personalen på Grand Hotel i Stockholm i maj 2012. Kontraktets värde var på cirka 600 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller  076-542 15 80
Daniel Johansson, processråd, tfn 08-700 15 74
Kristoffer Sällfors, föredragande, tfn 08-700 16 07

Relaterad information