Krav på upphandlingsböter för felaktigt köp av bryggor

Pressmeddelande

Stockholms kommun köpte badbryggor utan att följa upphandlingsreglerna. Nu kräver Konkurrensverket att kommunen ska betala böter/upphandlingsskadeavgift på 180 000 kronor.

När Stockholms kommun köpte badbryggor till en badplats vid Tantolunden på Södermalm följdes inte upphandlingsreglerna. Det gjordes en otillåten direktupphandling utan annonsering och konkurrensutsättning.

– Med en konkurrensutsättning, där fler leverantörer kan lämna anbud, ökar möjligheten att göra den bästa affären för skattebetalarnas pengar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Efter att en konkurrent till den vinnande leverantören begärt överprövning beslutade förvaltningsrätten att avtalet skulle ogiltigförklaras. Konkurrensverket vänder sig nu därför till Förvaltningsrätten i Stockholm med krav på att böter/ upphandlingsskadeavgift på 180 000 kronor döms ut.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Daniel Johansson, processråd, 08-700 15 74
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information