Krav på nya upphandlingsböter för landstinget i Stockholm

Pressmeddelande

Stockholms läns landsting har vid fyra olika tillfällen inte upphandlat vissa läkartjänster enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket går nu till domstol med krav att landstinget döms att betala sammanlagt 1 625 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

De aktuella upphandlingarna rör läkartjänster inom områdena kirurgi inom öppenvård, invärtesmedicin inom öppenvård, reumatologisk specialistsjukvård och urologisk specialistsjukvård. I samtliga fall har kontrakten förlängts trots att tidigare avtal inte innehållit möjlighet till detta. Någon förnyad upphandling med annonsering har inte genomförts. Det är därmed fråga om otillåtna direktupphandlingar.

Stockholms läns landsting har under de senaste två åren, vid fem tillfällen, dömts att betala upphandlingsböter för otillåten direktupphandling av olika vårdtjänster. Det har resulterat i utdömda böter/upphandlingsskadeavgifter på cirka 12 miljoner kronor.

– Upprepade otillåtna direktupphandlingar är en allvarlig överträdelse. Det är viktigt att Stockholms läns landsting skyndsamt tar fram och genomför en plan för att undvika ytterligare överträdelser av upphandlingslagarna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm med krav att landstinget döms att betala sammanlagt 1 635 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för de fyra nya överträdelserna.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Relaterad information