Krav på höga upphandlingsböter för Stockholms läns landsting

Pressmeddelande

Stockholms läns landsting skrev avtal om hemsjukvård utan att konkurrensutsätta upphandlingen. För denna otillåtna direktupphandling kräver nu Konkurrensverket att landstinget ska betala 10 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Det är det högsta belopp som kan dömas ut.

Under flera år har det pågått utredning och förhandlingar om en kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län. Inriktningen var att detta skulle kunna genomföras 2015. Under våren 2013 kom tydliga signaler att det inte skulle vara möjligt att klara av omställningen inom den tänkta tiden.

I maj 2014 stod det helt klart att det inte kunde bli en kommunalisering i april 2015 som det var tänkt från början. Trots att Stockholms läns landsting visste att de befintliga avtalen löpte ut, och att de skulle ha fortsatt ansvar för hemsjukvården efter april 2015, gjordes ingen ny upphandling med annonsering och konkurrensutsättning. I stället tecknades avtal om att förlänga tidigare kontrakt med utförare av hemsjukvård.

– Att göra en så stor upphandling utan annonsering och konkurrensutsättning är ett allvarligt exempel på otillåten direktupphandling. Om konkurrerande leverantörer får en chans att lägga anbud ökar möjligheterna att det blir det bästa avtalet som skrivs, och att skattebetalarnas pengar används på bästa möjliga sätt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Det totala kontraktsvärdet för det otillåtna avtalet kan beräknas till ca 313 miljoner kronor. Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och kräver att landstinget ska betala 10 miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift. Det är det maximala belopp som kan dömas ut. Enligt lagen ska beloppet vara minst 10 000 kronor och som högst 10 miljoner kronor, eller högst 10 procent av kontraktsvärdet.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, Pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information