Krav på böter för Malmö kommun

Publicerad

Malmö kommun genomförde en otillåten direktupphandling av vinterunderhåll. Därför kräver nu Konkurrensverket att kommunen ska betala 170 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

När Malmö kommun tecknade avtal om väghållning för vintern 2010/2011 skedde det utan annonsering och konkurrensutsättning som lagen kräver. Efter att en potentiell leverantör klagade på upphandlingsbeslutet har Förvaltningsrätten i Malmö, och därefter Kammarrätten i Göteborg, slagit fast att det är fråga om en otillåten direktupphandling som kommunen gjort sig skyldig till. Avtalet är förklarat ogiltigt.

Konkurrensverket ser allvarligt på otillåtna direktupphandlingar och vänder sig nu till förvaltningsrätten och kräver att Malmö kommun döms att betala böter/upphandlingsskadeavgift på 170 000 kronor. Upphandlingsreglerna finns för att garantera att skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet.

Relaterad information