Kontinuerlig utvärdering är viktig

Publicerad

Det är viktigt att konkurrensmyndigheterna kontinuerligt utvärderar sina aktiviteter så att rätt åtgärder prioriteras. Det konstaterar professor Steven Davies i en forskningsrapport som han gjort på uppdrag av Konkurrensverket.

För att rätt prioritera resurserna mellan granskning av fusioner, kartelljakt och övervakning av dominerande företag krävs det att konkurrensmyndigheten kontinuerligt arbetar med utvärdering. Det skriver professor Stefan Davies, University of East Anglia, i en uppdragsforskningsrapport som producerats för Konkurrensverkets räkning.

Han framhåller också att allsidiga och offentliga utvärderingar är det sätt som staten kan mäta om den får valuta för satsade skattemedel på konkurrensområdet.

Utvärderingarna utgör dessutom en hjälp för en konkurrensmyndighet att följa upp ett avslutat ärende.

Steven Davies rekommenderar att ett antal olika metoder används i utvärderingen av en konkurrensmyndighet.

Relaterad information