Konsumenterna och samhällets nytta i fokus

Publicerad

– Under 2012 har vi märkt av ett ökat intresse för frågor som rör offentlig upphandling och konkurrens. Många hör av sig till oss med värdefulla tips och synpunkter, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Det stora förtroendet från intressenter och allmänhet förpliktigar, betonar Dan Sjöblom i Konkurrensverkets årsredovisning som i dag överlämnas till regeringen.

Konkurrensverket har under 2012 fört 24 ärenden om upphandlingsskadeavgift till förvaltningsdomstol. Under samma period har 27 domar meddelats och flertalet har gått på vår linje.

På konkurrensområdet har bland annat idrotten varit föremål för ingripanden och i en dom från Marknadsdomstolen förbjöds Svenska bilsportförbundet att tillämpa sina alltför långtgående lojalitetsregler. I årsredovisningen ges även många exempel på åtgärder, utöver lagtillämpning, som Konkurrensverket har genomfört i arbetet för väl fungerande marknader under 2012.

Samtidigt med årsredovisningen har vi också lämnat in vår redovisning av miljöledningsarbetet för 2012 och budgetunderlaget för 2014–2016.

Relaterad information