Konkurrensverkets uppföljning av DONG Naturgas

Publicerad

Konkurrensverket har under hösten 2007 följt upp de frivilliga åtaganden som gjordes av DONG Naturgas i samband med DONG Naturgas förvärv av Nova Supply under 2004. Åtagandena gav Nova Supplys kunder möjlighet att byta naturgasleverantör.

I samband med denna uppföljning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att DONG Naturgas brustit i sina åtaganden. Konkurrensverket avskriver därför ärendet från vidare handläggning.

Relaterad information