Konkurrensverkets tillsynsverksamhet under 2020

Publicerad

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 2020 beskriver vi hur vår verksamhet såg ut under förra året. Med rapporten vill vi också berätta hur vi ser på utvecklingen framåt och hur vi arbetar för att uppnå en effektiv tillsynsverksamhet anpassad för framtiden.

Konkurrensverket befinner sig i förändring. Ett intensivt men långsiktigt utvecklingsarbete pågår för att fortsätta att effektivisera tillsynen och anpassa den till nya förutsättningar, inte minst en omvärld i förändring. Samtidigt förbereder vi verksamheten för helt nya uppgifter. Det här förändringsarbetet satte sin prägel på 2020 och kommer fortsätta att prägla verksamheten även under kommande år.

De många och omfattande förändringarna påverkar på olika sätt Konkurrensverkets arbete. Samtidigt pågår vår ordinarie tillsynsverksamhet. I rapporten beskriver vi hur verksamheten såg ut under 2020. Vi redogör för våra prioriteringar och beskriver såväl utredningar som rapporter och internationellt samarbete.

Senast uppdaterad:

Relaterad information