Konkurrensverkets tillsynsarbete under 2019

Publicerad

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 2019 redogör vi för konkurrens- och upphandlingstillsynen under föregående år och ger också en bild av hur vi ser på utvecklingen framåt.

Konkurrensverket har i uppdrag att utöva tillsyn över konkurrens- och upphandlingsreglerna. Vi har under året satsat på att stärka och effektivisera tillsynsverksamheten samt anpassa den till nya förutsättningar. Syftet med utvecklingsarbetet är att uppnå en träffsäker tillsyn som bidrar till en effektiv konkurrens och en väl fungerande offentlig upphandling.

Med mer kraftfulla verktyg förbättras våra förutsättningar att bedriva en effektiv tillsyn. Vår målsättning är att ingripa mot fler överträdelser av såväl konkurrens- som upphandlingsreglerna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information