Konkurrensverkets prioriteringspolicy uppdaterad

Publicerad

Konkurrensverkets policy för prioritering ska alltid vara aktuell och återspegla hur verksamheten bedrivs. En ny och uppdaterad policy är nu beslutad och publicerad.

Prioriteringspolicyn fungerar som ett stöd i vårt arbete med att prioritera vilka utredningar som ska göras och underlättar kontinuerliga avvägningar under pågående arbete. För oss är det viktigt att vara transparenta med hur prioriteringar av ärenden görs och därför är policyn publicerad på Konkurrensverkets webbplats där det är möjligt att ta del av den i sin helhet.

Den uppdaterade prioriteringspolicyn anger som tidigare hur Konkurrensverket kommer att prioritera ärenden inom både konkurrens- och upphandlingstillsynen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information