Konkurrensverket vill stoppa Assa Abloys köp av Copiax

Pressmeddelande

Assa Abloy AB:s planerade förvärv av låsgrossisten Copiax AB innebär att det skapas ett monopol och bör därför inte genomföras. Det menar Konkurrensverket som nu går till domstol för att stoppa företagsköpet.

Assa Abloy är den dominerande tillverkaren av lås och beslag. Assa Abloy är dessutom, genom ett dotterföretag, verksamt på grossistmarknaden för försäljningen av lås och beslag till låssmeder. På denna marknad är också Copiax verksamt. Om företagsköpet genomförs kommer Assa Abloy att få monopol på låssmedsgrossistmarknaden. Det konstaterar Konkurrensverket efter att ha granskat företagskoncentrationen. Konkurrensverket har därför lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt för att få fram ett förbud mot affären.

– För konsumenter och företag är det viktigt med väl fungerande marknader. Om Assa Abloys planerade köp av Copiax genomförs kommer konkurrensen att påverkas negativt. Det skulle direkt drabba kunderna, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg.

Om affären genomförs finns det risk att Assa Abloy som monopolist ger sämre villkor, service och produktutbud till nackdel för låssmederna och konsumenterna. Assa Abloy kan också försvåra för konkurrenter att komma in med sina produkter i grossistledet i Sverige.

– De flesta låssmeder är småföretag och därför beroende av en fungerande grossistfunktion. De saknar också köparmakt mot ett monopol och ytterst kommer konsumenterna att få bära kostnaden om den konkurrens som idag finns upphör. Därför vill Konkurrensverket att affären stoppas, säger Jan-Erik Ljusberg.

Enligt konkurrensreglerna ska större företagskoncentrationer anmälas till Konkurrensverket. Om Konkurrensverket finner att en koncentration inte är förenlig med lagen ska en stämningsansökan lämnas in till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten kan därefter förbjuda företagskoncentrationen.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80
Anne Vadasz-Nilsson, avdelningschef, tfn 08-700 15 48 eller 073-773 15 48
Christian Berger, konkurrenssakkunnig, tfn 073-773 16 55

Relaterad information