Konkurrensverket stöder målen med tredje energipaket

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker kommissionens förslag om ägarmässig åtskillnad mellan transmissionsverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet och anser att ägarmässig åtskillnad även bör övervägas på den svenska naturgasmarknaden.

Det menar Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen. Konkurrensverket konstaterar dock att särskilda åtgärder kan behövas för att säkerställa att önskvärda nätinvesteringar realiseras. Dessutom vill Konkurrensverket understryka behovet av regionalt samarbete mellan såväl systemansvariga som tillsynsmyndigheter, detta för att säkerställa fortsatt integration av regionala energimarknader.

Relaterad information