Konkurrensverket stämmer Nasdaq OMX

Pressmeddelande

Stockholmsbörsen/ Nasdaq OMX har missbrukat sin dominerande ställning på marknaden när de tvingade bort företaget Burgundy från att använda en viktig datorhall. Konkurrensverket stämmer därför Nasdaq OMX och kräver att företagen döms att betala 31 miljoner kronor i böter/ konkurrensskadeavgift.

När företaget Burgundy etablerade sig som handelsplattform för aktier ville de, liksom andra företag på samma marknad, placera sitt handelssystem i direkt anslutning till handlande kunders datorer. Nasdaq OMX använde sig då av påtryckningar för utestänga Burgundy från den datorhall i Lunda, Stockholm, där Nasdaq OMX nordiska marknadsplatser och ett stort antal handlande kunders handelsutrustning var placerad. Genom att de tvingades placera sitt handelssystem i en annan datorhall fick Burgundy därmed en försvagad ställning gentemot Nasdaq OMX.

– Att missbruka sin marknadsmakt genom att stänga ute en ny aktör från att kunna agera på en marknad är ett mycket allvarligt brott mot konkurrensreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Nasdaq OMX nordiska marknadsplatser hade tidigare, liksom många andra börser i Europa, en nära nog monopolställning. Dessa monopol inom EU upphörde 2007, men de tidigare monopolen har fortfarande en mycket stark position på marknaden. Nasdaq OMX nordiska marknadsplatser hade år 2010, då överträdelsen ägde rum, mellan 73 och 86 procent på marknaderna för handel med svenska, finska och danska aktier.

– Företag som tidigare haft monopol har ett särskilt ansvar eftersom de redan från början har fördelar och marknadsmakt. För Burgundy och dess kunder slutade detta olyckligt då företaget inte längre finns kvar, säger Dan Sjöblom.

Så kallad högfrekvenshandel, eller ”robothandel”, med aktier kräver fysisk närhet mellan kunder och handelsplatser. Kablarnas längd mellan datorerna har stor betydelse. Den fysiska placeringen av datorerna är därför helt avgörande för ett företags möjlighet att bli framgångsrikt på marknaden.

Det var efter klagomål från Burgundy som Konkurrensverket inledde en utredning, och i juni 2011 genomfördes en oanmäld inspektion, en så kallad gryningsräd, för att säkra bevis. Därefter har en omfattande utredning ägt rum.

Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav att de tre företagen Nasdaq OMX Stockholm AB, OMX AB och OMX Technology AB ska dömas att tillsammans betala 30 968 000 kronor i böter/ konkurrensskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076 542 15 56
Marie Östman, processråd, tfn 08-700 15 38
Katarina Magnusson, råd, tfn 08-700 16 43
Martin Mandorff, enhetschef, tfn 08-700 15 53

Senast uppdaterad:

Relaterad information