Konkurrensverket stämmer företag inom flyttbranschen för otillåtet samarbete

Pressmeddelande

Konkurrensverket stämmer tre företag inom flyttbranschen för att de avtalat om att inte konkurrera med varandra. Konkurrensverket kräver att flyttföretagen betalar sammanlagt 42 miljoner kronor i böter.

I samband med att ett av företagen förvärvade verksamhet från de andra bolagen skrev företagen i två fall avtal om att inte konkurrera med varandra om utrikes bohagsflyttningar.

Att komma överens om att inte konkurrera med varandra är inte tillåtet enligt konkurrensreglerna.

– Företagens avtal har enligt vår uppfattning lett till att bolagens kunder på ett konstlat sätt mött ett starkt begränsat utbud vid utlandsflyttningar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har nu lämnat in en stämningsansökan mot företagen till Stockholms tingsrätt och kräver att företagen ska betala 42 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift/böter för otillåtet samarbete.

För ytterligare information, kontakta:
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56
Omar El Khatib, projektledare, tfn 08-700 16 33
Åsa Lövström, kommunikatör, tfn 08-700 16 36

Relaterad information