Konkurrensverket stämmer däckföretag för anbudskartell

Pressmeddelande

Konkurrensverket stämmer två däckföretag som har deltagit i ett otillåtet kartellsamarbete. Företagen lämnade gemensamma anbud i samband med offentliga upphandlingar. Konkurrensverket kräver att däckföretagen ska betala drygt nio miljoner kronor i böter.

De två däckföretagen Däckia AB och Euromaster AB har, via Svenska Däckföreningen, lämnat gemensamma anbud på däck och däckservice till Rikspolisstyrelsen och Gästrike Inköp (som företrädde ett antal kommuner). Det olovliga anbudssamarbetet skedde i samband med två upphandlingar år 2005.

– Otillåtet anbudssamarbete mellan konkurrerande företag sätter konkurrensen ur spel. Alla anbudskarteller riskerar att leda till negativa effekter som högre priser och sämre valuta för skattebetalarnas pengar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Trots att Däckia och Euromaster hade kapacitet att lämna egna anbud lät de Svenska Däckföreningen – där de båda företagen satt i styrelsen – lämna anbuden. I samarbetet deltog även andra mindre företag, men Konkurrensverket har av processekonomiska skäl valt att endast väcka talan mot de två största företagen.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu kan ta det här ärendet till domstol, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan mot Däckia och Euromaster till Stockholms tingsrätt. Kravet är att företagen ska betala böter (konkurrensskadeavgift) på drygt nio miljoner kronor. Beloppen fördelar sig på detta sätt: Däckia 4 397 000 kronor och Euromaster 4 745 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Katarina Magnusson, projektledare, tfn 08-700 16 43
Trine Osen Bergqvist, processråd, tfn 08-700 15 23

Relaterad information