Konkurrensverket: Se över samägandet av kärnkraftverken

Publicerad

Det finns behov av att se över samägandet av de svenska kärnkraftverken. Medias rapportering om att elproduktion kan hållas nere för att hålla uppe priserna understryker detta.

I en skrivelse till regeringen i våras slog Konkurrensverket fast att samägandet av de svenska kärnkraftverken om möjligt bör lösas upp eftersom det finns en risk för att ägarna utbyter känslig information och samordnar sin verksamhet på ett sätt som kan skada konkurrensen på elmarknaden.

Relaterad information