Konkurrensverket överklagar gym-dom

Publicerad

Trots att domstolen konstaterar att Badanstalten i Strömstad bedriver olaglig verksamhet när de erbjuder gym- och spatjänster så frias de. Konkurrensverket, som driver fallet, kommer att överklaga domen.

I domen från Stockholms tingsrätt står det att gym- och spaverksamheterna är olagliga. Domstolen konstaterar dessutom att Badanstalten, i egenskap av offentlig aktör, har konkurrensfördelar och en stark ställning. Trots detta väljer domstolen ändå att fria kommunen. Orsaken är, enligt domstolen, att det trots konkurrens från den kommunala Badanstalten har varit möjligt att etablera ett privat gym.

– Jag tycker domstolens slutsats är förvånande, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

– Vi kommer att överklaga domen till Marknadsdomstolen. Att en kommun som bedriver icke-kompetensenlig verksamhet, har otillbörliga konkurrensfördelar och en stark marknadsställning ändå frias av tingsrätten sänder mycket svårtolkade signaler till Sveriges kommuner. Därför är det viktigt att ärendet överprövas i Marknadsdomstolen, säger Dan Sjöblom.

Den kommunalägda Badanstalen i Strömstad kommun driver bland annat bad, gym och spaverksamhet åt allmänheten. Gym- och spaverksamheterna drivs i direkt konkurrens med privata företag på orten. Konkurrensverket ville stoppa den konkurrensbegränsande verksamheten och lämnade därför in en stämningsansökan 2012.

Eftersom domen tydligt slår fast att det inte tillhör den kommunala kompetensen att driva gym och spa kommer den att få stor betydelse. Samtliga kommuner som bedriver spa och gym bör nu fundera på hur de ska göra i framtiden.

Enligt en skärpning av konkurrenslagen är det inte tillåtet för en kommun eller annan myndighet att konkurrera med privata företag på ett osjyst sätt. Av de tre mål som tidigare avgjorts i domstol har samtliga gått på Konkurrensverkets linje och därmed bidragit till att bygga upp tydliga riktlinjer för kommunal säljverksamhet.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Mårten Hyltner, processråd, tfn 08-700 16 48
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Relaterad information