Konkurrensverket överklagar domen i Nasdaqmålet

Publicerad

Konkurrensverket ansökte 2015 om stämning mot Stockholmsbörsen, Nasdaq, eftersom myndigheten menade att Nasdaq missbrukade sin dominerande ställning på marknaden när de hindrade företaget Burgundy från att använda en viktig datorhall. I en dom den 15 januari 2018 avslog Patent- och marknadsdomstolen Konkurrensverkets talan. Nu överklagar Konkurrensverket domen till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information