Konkurrensverket överklagar dom

Pressmeddelande

Konkurrensverket vill att Marknadsdomstolen ändrar den friande domen av Räddningstjänsten Dala-Mitt. Stockholms tingsrätts bedömning är felaktig på flera punkter och uppställer också beviskrav som går utöver lagstiftarens avsikt, menar Konkurrensverket.

Ärendet gäller kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala-Mitt (RDM) som, enligt Konkurrensverket, gjort sig skyldigt till brott mot konkurrenslagen när ett konkurrerande företag vägrades tillträde till ett övningsfält. Därmed stängdes konkurrenten ute från möjligheten att lägga bästa möjliga anbud vid fem upphandlingar av utbildning för deltidsbrandmän.

Konkurrensverket stämde RDM, men Stockholms tingsrätt friade och ansåg inte att RDM hade brutit mot konkurrenslagen genom sitt agerande. Nu vill Konkurrensverket att frågan avgörs av Marknadsdomstolen som är högsta instans.

– Det är viktigt för den fortsatta rättstillämpningen att pröva hur lagen ska tolkas. Marknadsdomstolens avgörande kommer att ge vägledning till andra kommuner och myndigheter som är aktiva på konkurrensutsatta marknader, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Efter ett tillägg i konkurrenslagen är det numera förbjudet för kommuner och myndigheter att driva säljverksamhet som begränsar konkurrensen på ett otillbörligt sätt. Målet mot Räddningstjänsten Dala-Mitt är det första som har prövats av domstol.

I överklagan pekar Konkurrensverket på att tingsrätten på en rad viktiga punkter hållit med i Konkurrensverkets bedömning. Däremot menar Konkurrensverket att domstolen tillämpat ett så kallat konkurrensbegränsningskriterium som inte ligger i linje med vad som anges i förarbetena till lagen. Dessutom har tingsrätten, enligt Konkurrensverket, ställt upp felaktiga och orimligt höga beviskrav.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Mårten Hyltner, processråd, tfn 08-700 16 48

Relaterad information