Konkurrensverket överklagar dom angående Sigtuna kommun

Publicerad

Förvaltningsrätten i Uppsala har beslutat att inte pröva Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift mot Sigtuna kommun. Konkurrensverket överklagar domen till Kammarrätten i Stockholm.

Konkurrensverket har ansökt hos Förvaltningsrätten i Uppsala att Sigtuna kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift (böter) om 850 000 kronor för att företaget har gjort en otillåten direktupphandling i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU) när man i september 2010 ingick ett byggentreprenadavtal för upprustning av småbåtshamnen i Sigtuna. Avtalet var värt cirka elva miljoner kronor.

Reglerna om upphandlingsskadeavgift i LOU trädde i kraft den 15 juli 2010. Sigtuna kommun har under domstolsprocessen hävdat att reglerna om upphandlingsskadeavgift inte kan tillämpas på den aktuella upphandlingen på grund av en övergångsbestämmelse i LOU. Förvaltningsrätten har gått på Sigtuna kommuns linje.

– Vi anser att de nya reglerna i LOU ska tillämpas på avtal som ingåtts efter att reglerna trätt i kraft och att vi har stöd för den bedömningen i EU-rätten, men olika förvaltningsrätter har tolkat övergångsbestämmelsen på olika sätt. Det är angeläget att frågan prövas av kammarrätten, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Relaterad information