Konkurrensverket om offentliga upphandlingen: ”Det går åt fel håll”

Pressmeddelande

Nya uppgifter visar att antalet offentliga upphandlingar över tröskelvärdena blir fler, men samtidigt är det färre anbud som lämnas in. Det framgår av rapporten Konkurrensen i Sverige 2007 som nu överlämnats till regeringen.

– Utvecklingen går åt fel håll. Det är allvarligt. Fler företag borde vara intresserade av att leverera varor och tjänster till staten och kommunerna. Det gäller särskilt små och medelstora företag, säger generaldirektör Claes Norgren.

Att antalet anbud minskar kan vara en indikation på bristande konkurrens. Mer än hälften av länen uppvisar en minskning av antalet inkomna anbud. Vid 20 procent av upphandlingarna där lägsta pris var avgörande lämnades endast två eller färre anbud, visar rapporten.

– I sådana lägen blir det ingen riktig valsituation för de offentliga inköparna. Det är vanligt att lägsta pris är utslagsgivande vid valet av leverantör, vilket motverkar viljan att utveckla nya och bättre lösningar. Denna tendens förstärks när valmöjligheterna minskar, säger Claes Norgren.

Regler följs inte

Varje år köper staten och kommuner varor och tjänster för mycket stora belopp, flera hundra miljarder kronor, från privata företag.

Sedan 1 september 2007 är Konkurrensverket tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. I rapporten presenteras helt nya uppgifter om hur reglerna följs, och fakta skrämmer.

– Det är av mycket stor betydelse för den svenska ekonomin att konkurrensen fungerar inom den offentliga upphandlingen. Vi ser tecken på bristande konkurrens och att reglerna inte följs som de borde.

Vissa upphandlande enheter lägger inte alls ut inköp för anbud. Dessutom struntar många upphandlare i den efterannonsering som ska ske efter vissa upphandlingar. Graden av efterannonsering har minskat sedan år 2000.

– De som bryter mot upphandlingslagarna måste kunna få någon form av påföljd eller straff, annars undergrävs förtroendet för hela regelsystemet kring den offentliga upphandlingen. Konsekvenserna av lagbrotten är att de kan leda till allvarliga effekter för den svenska välfärden, säger Claes Norgren.

Risken för anbudskarteller på upphandlingsområdet är påtaglig. Undersökningen visar att de svenska upphandlarna varken har strategier eller metoder för att möta dessa problem.

Åtgärder krävs

– Jag är överraskad att så många upphandlare har valt att inte följa reglerna. Det är värre än jag trodde. Vi presenterar nu en rad förslag, säger Claes Norgren.

Bland förslagen kan till exempel nämnas:

  • att statliga myndigheter ska vara skyldiga att redovisa misstänkta anbudskarteller till Konkurrensverket.
  • att det införs sanktioner för upphandlande enheter som inte följer reglerna.

Rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2007” är ett årligt återkommande regeringsuppdrag. Denna gång har, utöver offentliga upphandlingar, bland annat kundvalsmodeller och marknaderna för energi, telekommunikation, taxi och bygg granskats särskilt. Förslag till konkurrensförbättrande åtgärder lämnas även på dessa områden.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Ingemarsson, projektledare, tfn 08-700 16 41 eller 073-773 16 41
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Relaterad information