Konkurrensverket om Apoteket AB:s skyldighet att lämna ut uppgifter

Publicerad

Apoteket AB har, till regeringen, överklagat Konkurrensverkets begäran att få ut vissa uppgifter med anledning av den planerade avvecklingen av apoteksmonopolet.

Med anledning av detta har Konkurrensverket, på uppmaning av regeringen, yttrat sig i ärendet. Konkurrensverket menar i yttrandet att begäran att få ut vissa uppgifter från Apoteket AB har laglig grund.

Relaterad information