Konkurrensverket nu medlem i FN:s program för hållbar offentlig upphandling

Publicerad

Konkurrensverket är nu medlem i programmet för hållbar offentlig upphandling som är del av FN:s 10-åriga ramverk av program för hållbara produktions- och konsumtionsmönster, det så kallade "10 YFP on SPP Program".

Konkurrensverket är också representerat i programmets intressent-sammansatta rådgivande kommitté genom Peter Nohrstedt på internationella avdelningen.

Målet med programmet är att förbättra kunskaperna om hållbar offentlig upphandling och visa på hur detta verktyg kan främja hållbar konsumtion och produktion, stödja mer hållbara ekonomier samt hållbar utveckling i stort. Vidare ska programmet stödja genomförande av SPP i praktiken genom ökat samarbete och bättre tillgång till bra verktyg och expertis.

Programmet är organiserat kring fyra grundpelare:

  1. implementering i praktiken
  2. utvärdering och uppföljning
  3. att identifiera hinder och stimulera innovativa lösningar  
  4. samarbete med privat sektor.

För mer information – kontakta Peter Nohrstedt.

Relaterad information