Konkurrensverket kräver stopp för Com Hems förvärv

Pressmeddelande

Com Hem, som redan idag har drygt 60 procent av den relevanta kabel-TV-marknaden, vill köpa kabel-TV-verksamheten från Canal Digital, det tredje största företaget på marknaden. Om affären skulle genomföras skulle Com Hem få en marknadsandel på över 68 procent av marknaden för kabel-TV i flerfamiljshus.

– Om affären genomförs kommer fastighetsägarnas möjlighet att välja kabel-TV-distributör att minska ytterligare. Med en så kraftig dominans på marknaden som Com Hem skulle få, är risken mycket stor för prishöjningar eller försämringar av utbudet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har genomfört en grundlig utredning av den planerade affären. Slutsatsen är att den påtagligt skulle hämma utvecklingen av distributionen av TV-tjänster i flerfamiljshus. Dessutom finns stora hinder för en helt ny aktör att etablera sig på marknaden och den föreslagna affären skulle stänga möjligheten till etablering för nya aktörer eller expansion för Com Hems betydligt mindre konkurrenter. Därför har Konkurrensverket lämnat in en stämningsansökan mot företaget för att få ett förbud mot att affären genomförs. Nu blir det Stockholms tingsrätt som ska avgöra ärendet.

– Vi vill slå vakt om möjligheten för TV-tittare i flerfamiljshus att via sin fastighetsägare kunna få tillgång till de kanaler de vill titta på, och det till en så låg kostnad som möjligt. Med en allt starkare dominans för Com Hem minskar de möjligheterna. Därför vill Konkurrensverket stoppa affären, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Maria Ulfvensjö Baltatzis, konkurrensråd, tfn 08-700 16 54
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 08-700 15 56

Relaterad information