Konkurrensverket har ett nytt uppdrag som registermyndighet

Publicerad

I dag fick Sverige ett nytt regelverk för upphandlingsstatistik och samtidigt har Konkurrensverket fått ett nytt uppdrag som registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik.

Syftet med det nya regelverket om upphandlingsstatistik är att förbättra statistiken genom att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar från registrerade annonsdatabaser till en nationell statistikdatabas.

Från och med i dag är det möjligt för den som driver en annonsdatabas att ansöka om registrering. Vid en ansökan ska Konkurrensverket pröva om förutsättningarna för registrering är uppfyllda. Vi utövar även tillsyn över registrerade annonsdatabaser och kontrollerar att dessa efter registreringen fortlöpande uppfyller rapporteringsskyldigheten och övriga förutsättningar för att vara registrerade. Vi ska också hålla annonsdatabasregistret som är ett register över vilka annonsdatabaser som är registrerade.

Ansökan om registrering ska göras i det formulär som vi publicerat på webbplatsen. Ansökningsformuläret kommer att justeras när Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om insamling av uppgifter för statistikändamål och om upphandlings-ID träder i kraft den 1 augusti. Då är vår avsikt att öppna ett webbformulär för ansökan. Inledningsvis finns ansökningsformuläret därför enbart i Word-format som antingen kan mejlas in till Konkurrensverket eller skrivas ut och skickas.

Mer information om ansökan om registrering av annonsdatabas, ansökningsformuläret, avgifterna, föreskrifterna, handläggningsprocessen

Konkurrensverket beslutade den 25 juni om två föreskrifter inom verksamheten som registermyndighet; föreskrifter om ansökan om registrering samt föreskrifter om betalning av avgifter.

Föreskrifterna finns i Konkurrensverkets författningssamling

Har du frågor om Konkurrensverkets nya uppdrag eller föreskrifterna går det bra att kontakta:
Karin Morild, projektledare för genomförandeprojektet, karin.morild@kkv.se eller
Maria Andersson Müller, processråd på Rättsenheten, Maria.AnderssonMuller@kkv.se.

Senast uppdaterad:

Relaterad information