Konkurrensverket hade rätt om bredbandstjänster

Publicerad

Konkurrensverket lämnade in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt i juni 2011 mot Mälarenergi Stadsnät AB. Kravet var att Mälarenergi skulle förbjudas att sälja vissa bredbandstjänster i andra kommuner, som Eskilstuna och Hallstahammar.

Efter att ärendet hamnade i domstol flyttade den ifrågasatta verksamheten över till ett nytt bolag, Stadsnät i Svealand AB. Det nya bolaget kommer att samägas av kommunerna Västerås, Eskilstuna, Hallstahammar och Arboga.

Genom att ändra och bredda ägandet blev verksamheten anpassad till reglerna som säger att ett kommunalt bolag normalt inte får bedriva verksamhet utanför kommunen. Konkurrensverket återkallade därför sin talan och avslutade ärendet.

Mälarenergi begärde ersättning för rättegångskostnader med drygt 900 000 kronor. Nu har tingsrätten beslutat att Mälarenergi inte ska få ersättning för rättegångskostnader och motiverar sitt beslut efter en prövning av den antagliga utgången om rättegången hade blivit av.

Enligt en skärpning av konkurrenslagen är det inte tillåtet för en kommun eller annan myndighet att konkurrera med privata företag på ett osjyst sätt.

Relaterad information