Konkurrensverket granskar köp av mediebevakningsföretag

Publicerad

Tidningarnas Telegrambyrå, TT, köpte i augusti 2009 mediebevakningsföretaget Retriever. Konkurrensverket har nu beslutat att ålägga TT att anmäla förvärvet till Konkurrensverket för prövning.

Företagskoncentrationen är inte anmälningspliktig enligt de regler som finns. (Retrievers omsättning understiger 200 miljoner kronor.) Konkurrensverket kan dock, när det är påkallat av särskilda skäl, begära in en anmälan av företagskoncentrationen för prövning. Konkurrensverket använder sig nu av den möjligheten.

TT åläggs att anmäla förvärvet av Retriever till Konkurrensverket. När den anmälan kommit in kommer Konkurrensverket att pröva affären enligt konkurrenslagen.

Relaterad information