Konkurrensverket granskar klagomål mot LFV

Publicerad

Konkurrensverket inleder en utredning om LFV:s affärsvillkor i samband med upplåtelse av utrymmen för mobiltelefoniutrustning på Arlanda flygplats.

TeliaSonera har anmält LFV till Konkurrensverket. I sitt klagomål menar TeliaSonera att LFV missbrukar sin dominerande ställning på Arlanda flygplats.
TeliaSonera har mobiltelefoniutrustning utplacerad i olika utrymmen i terminalbyggnaderna på Arlanda för att få mobiltelefonitäckning. Våren 2004 sa LFV upp de avtal som TeliaSonera har på området. Parterna har därefter inte kunnat komma överens om vilka villkor som ska gälla för upplåtelse av utrymmena.


För närvarande pågår ett antal tvister i domstol mellan parterna som gäller hyreskontrakten, ledningsrätter samt ersättningsnivåer.
Konkurrensverket avser att i första hand granska om LFV kan anses tillämpa oskäliga avtalsvillkor enligt konkurrenslagen genom att göra avtalsförhandlingarna kring utrymmena för mobiltelefoniutrustning beroende av att TeliaSonera bland annat ger upp en legal rättighet bestående av så kallade ledningsrätter.

Relaterad information