Konkurrensverket granskar avfallsmarknaden

Publicerad

Konkurrensverket tar initiativ för att granska hur kommuner agerar när de upphandlar avfallstjänster.

Det har i flera kommuner rått oklarhet om hantering av avfall ska omfattas av lagen om offentlig upphandling. Samtidigt har EU-kommissionen uppmärksammat flera kommuners direktupphandling av avfallstjänster. I en skrivelse till regeringen har kommissionen ställt frågor om kommunernas upphandling av avfallstjänster.

Konkurrensverket tar nu initiativ och kommer att granska några kommuners upphandlingar av avfallstjänster.

– Avsikten är att kartlägga och analysera omfattningen och effekterna av direktupphandlingar på avfallsområdet. Det framhöll avdelningschef Peter Lindblom vid en konferens i Halmstad.

– Om kommunerna inte konkurrensutsätter köp av avfallstjänster när de borde är risken påtaglig att de får betala ett högt pris för tjänsten, vilket missgynnar kommuninvånarna/ skattebetalarna, sa han.

Relaterad information