Konkurrensverket godkänner Reaxcers köp av Westan Logistik

Publicerad

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Reaxcer AB:s (Reaxcer) förvärv av Westan Logistik AB (Westan) utan åtgärd. Det innebär att köpet nu kan genomföras.

Reaxcer är en lastbilscentral som ägs av fristående åkerier vilka utför uppdragen för lastbilscentralens räkning. Reaxcers kunder erbjuds transport-, maskin-, logistik- och miljötjänster samt grus- och ballastprodukter. En av Reaxcers tjänster är transportledning av rundvirkestransporter. Reaxcer har verksamhet i Jämtlands län.

Westan är ett transportledningsföretag, ägt av företagets transportledare, där fristående åkerier utför uppdragen för Westans räkning. Westan erbjuder sina kunder transportledning för rundvirkestransporter. Westan har verksamhet bland annat i Jämtlands län.

Konkurrensverket har utrett förvärvets effekter på den aktuella marknaden och bedömt att köpet inte kommer att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska marknaden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information