Konkurrensverket godkänner Fidelio Capitals köp av STC Greenfood

Publicerad

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Fidelio Capital AB:s (Fidelio) förvärv av STC Greenfood AB (STC Greenfood) utan åtgärd. Det innebär att köpet nu kan genomföras.

STC Greenfood är ett företag inom en koncern som är verksamt inom frukt- och grönsakssektorn. Inom koncernen finns bland annat företaget Eden Salladsbar AB som säljer salladsbarskoncept, innefattande sortiment av livsmedel, till kunder inom dagligvaruhandeln och hotell- restaurang- och cateringsektorn.

Fidelio äger Picadeli AB som också är en leverantör av salladsbarskoncept till kunder inom dagligvaruhandeln och hotell- restaurang- och cateringsektorn.

Konkurrensverket har utrett förvärvets effekter på den aktuella marknaden och bedömt att köpet inte kommer att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska marknaden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information