Konkurrensverket förordar konkurrensneutral uppdragsarkeologi

Publicerad

Den statliga uppdragsarkeologiska verksamheten bör så fort som möjligt skiljas från Riksantikvarieämbetet och drivas i bolagsform. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Kulturdepartementet.

I yttrandet över promemorian Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten betonar Konkurrensverket att det inte klart framgår vilket syftet är med ett offentligt åtagande och avstyrker bestämt förslaget att den statliga uppdragsarkeologin ska bedrivas i myndighetsform.

Offentliga aktörers verksamhet på området, i egen regi eller genom bolag, riskerar att komma i konflikt med konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, särskilt om verksamheten gynnas för att den inte kan bära sig affärsmässigt.

Konkurrensverkets uppfattning är att bolagsformen passar bättre för att skapa en konkurrensneutral aktör på en konkurrensutsatt marknad. Bolagsformen underlättar för särredovisning och minskar risken för sammanblandning av myndighetsrollen och den konkurrensutsatta verksamheten.

Relaterad information