Konkurrensverket bekräftar gryningsräder i miljö- och avfallsbranschen

Publicerad

Konkurrensverket har inlett en utredning om eventuell överträdelse av konkurrensreglerna inom miljö- och avfallsbranschen.

Som ett led i utredningsarbetet har oanmälda besök, så kallade gryningsräder, gjorts hos företag i branschen.

Besöken är ett led i att söka bevis som kan stärka misstankar om eventuellt konkurrensbegränsande beteende. De oanmälda inspektionerna innebär inte ett ställningstagande till att det ska ha förekommit överträdelser av konkurrensreglerna, utan besöken har gjorts för att klarlägga om så har varit fallet.

Det insamlade materialet kommer att analyseras och den fortsatta utredningen får visa om någon lagöverträdelse har förekommit.

Relaterad information